Skip links

Regulamin

Regulamin:

 1. Strona prowadzona przez firmę: PL GRAFIX Damian Zięba, Zmysłówka 24, 37-306 Grodzisko Dolne NIP: 794 172 09 19.
 2. Firma PL GRAFIX wystawia Faktury / Rachunki zwolnione z VAT.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawa autorskie przesłanych i obrobionych przez naszą firmę zdjęć. To na zleceniodawcy spoczywa odpowiedzialność za legalność przesłanych materiałów.
 4. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za wykonywaną usługę (w trakcie) oraz za wykonaną już usługę.
 5. Klient ma możliwość otrzymania poglądowego zdjęcia  produktu po obróbce graficznej – bezpłatnie. Nie dotyczy to fotomontaży, aranżacji oraz przedmiotów z kategorii skomplikowanych. Również nie dotyczy to produktów bardzo skomplikowanych.
 6. Klient ma możliwość założenia darmowego konta i przesyłania bez ograniczeń na nasz serwer zdjęć do obróbki przez Panel Klienta. Pliki starsze jak 1 miesiąc są usuwane.
 7. Wykonana fotografia produktowa, czy też obróbka zdjęć, nie podlega reklamacji i zwrotowi poniesionym kosztom za wykonaną usługę.
 8. Zwrot towaru, produktów przesłanych do fotografii następuje do 7 dni po zakończonym zleceniu lub na prośbę klienta.
 9. Klient upoważnia Zleceniodawcę do wystawiania faktur bez podpisu Klienta (tj. odbiorcy faktury) oraz przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 10. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszego regulaminu, a które nie będą polubownie rozstrzygnięte przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Leżajsku. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.